Saturday, May 8, 2010

mySPECTRUM PLAN 2010: Draft Reviewed Spectrum Plan

Click HERE for the announcement by MCMC and here I also put up the link which I took it from MCMC website.

Notification: Public Comments on the Draft Reviewed Spectrum Plan (mySpectrum Plan 2010)

Draft Reviewed Spectrum Plan (mySpectrum Plan 2010)

Comment Template


SKMM mempelawa orang awam untuk memberikan alasan bertulis mengenai perkara berkaitan deraf dokumen ini. Mereka yang ingin turut serta adalah digalakkan untuk menyokong ulasan masing-masing dengan alasan dan, di mana berkenaan, memberi atau merujuk kepada bukti atau maklumat lain yang berkaitan.


Semua ulasan bertulis, sebaiknya dalam bentuk elektronik hendaklah dihantar secara bertulis atau secara elektronik kepada alamat di bawah atau e-mel kepada spreview@cmc.gov.my pada atau sebelum 12 tengah hari, Selasa, 6 Julai 2010.

[petikan daripada website SKMM]


Apa perubahan baru pada DERAF KAJIAN SEMULA PELAN SPEKTRUM (mySpectrum Plan 2010)?Mukasurat 256 mySPECTRUM PLAN 2010


Jika dilihat pada pembahagian 'band' pada kelas di atas, dapat dilihat terdapat frekuensi tambahan diberikan kepada Kelas B (9W) iaitu 7.000 - 7.200 MHz ( 40 metres band ) yang sekarang ini hanya diberikan kepada Kelas A (9M).


Selain itu, dapat diperhatikan pada draf tersebut, terdapat penambahan dan modifikasi pada callsign; Callsign Beacon, Callsign Club, Callsign Experimental, Callsign Gateway (Echolink), Callsign Repeater dan Callsign Special Event. Rujuk rajah di bawah:


Mukasurat 252 mySPECTRUM PLAN 2010


73
de 9w2bal

No comments:

Post a Comment